1d089da53fc7c4999dd6138
1e8b6de8c88a33d46a9b117
3e18cd226f40941ecd519
06e38b6b2e09d5578c18106
6be151e6f4840fda5695122
8dfb8d1b2e79d5278c6812
9ba7bf8c1aeee1b0b8ff126

Chà bông thịt heo Tâm Việt – 175g

117.000

Sản phẩm Chà bông thịt heo Tâm Việt được sản xuất hoàn toàn từ thịt heo loại ngon nhất với nước mắm thượng hạng, đánh tơi thành sợi, sấy khô.

Liên hệ Tâm Việt Agri
error: Content is protected !!